Kontakt

Adresa:
Novaka Miloševa, broj 6, 81000 Podgorica

Broj licence:497

Telefon:

+382 68 810 195

(crnogorski, engleski, turski, ruski, francuski) 

+382 68 810 196

(crnogorski, engleski, turski)

                                                                      +382 68 810 197

                                                                       (azerbejdžanski, ruski, turski, engleski) 

 

E-mail:
info@eurasiatravel.me
eurasia.dmc@gmail.com