Zanimljivosti o Crnoj Gori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/interaktivno-zanimljivosti-o-crnoj-gori

http://www.vijesti.me/caffe/25-zanimljivih-cinjenica-o-crnoj-gori-866361