O Crnoj Gori

Mala država duge tradicije, stjecište različitih kulturnih i religijskih uticaja na granici istoka i zapada, Crna Gora je danas multikonfesionalna i multietnička sredina, poznata po toleranciji i skladnim odnosima njenih naroda.

Na Berlinskom kongresu 1878. godine Crna Gora postaje međunarodno priznata država.Nakon Prvog svjetskog rata i pada dinastije Petrović-Njegoš, Crna Gora ulazi u sastav novoformiranih južnoslovenskih država – Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom i kraljevine Jugoslavije. Poslije povratka dijela državnog suvereniteta, nakon Drugog svjetskog rata, Crna Gora kao republika, federativni činilac, pripada FNRJ, SFRJ, Saveznoj Republici Jugoslaviji, državnoj zajednici Srbija i Crna Gora.

Većinskom odlukom građana, Crna Gora 21. maja 2006. obnavlja nezavisnost i postaje međunarodno priznata država.

Crna Gora je po mnogo čemu zanimljiv i jedinstven dio zemaljske kugle. Vjekovima kao država traje na vjetrovitim prostorima Balkanskog poluostrva. Po svojoj geografskoj cjelini puna je nevjerovatnih kontrasta. Dvije najudaljenije tačke spaja svega 190 kilometara vazdušne linije, a između tog prostora kao da su se sreli sjeverni pol i ekvator. Otuda je Crna Gora i primorska i kontinentalna, ali i planinska zemlja.

Skoro 80% teritorije Crne Gore čine šume, pašnjaci i livade. Ovdje rastu 2883 biljne vrste i podvrste ili na svega 0,14% kontinenta, koliko zauzima teritorija Crne Gore zastupljena je gotovo četvrtina biljnog svijeta Evrope. Pet nacionalnih parkova i brojni zakonom zaštićeni objekti prirode pokrivaju trećinu Crne Gore i štite izuzetno bogat i raznovrstan biljni i životinjski svijet, sa nekim vrstama i primjercima koji se mogu naći samo ovdje. Crna Gora je zemlja prirodnih rariteta. U njoj je jedna od dvije evropske prašume, najjužniji fjord na svijetu, najveće jezero na Balkanu, rijeka sa najdubljim kanjonom u Evropi i drugim u svijetu.

 

Zastava Crne Gore crvene je boje, sa Grbom na sredini i zlatnim obrubom. Grb Crne Gore je u obliku zlatnog krunisanog dvoglavog orla, uzdignutih krila u poletu, sa skiptrom u desnoj i šarom u lijevoj kandži na crvenoj osnovi. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenom polju sa plavom pozadinom. Kruna iznad orlovskih glava i skiptar su zlatni sa krstom na vrhu. Šar je plavi sa zlatnim okovom i krstom.

Generalne informacije

Crna Gora se nalazi između 41º 52´- 43º 42´ sjeverne geografske širine i 18º26´- 20º22´ istočne geografske dužine, pa pripada srednjem Mediteranu, odnosno južnoj Evropi.

Na sjeveru se graniči sa Srbijom, na jugoistoku sa Kosovom i Albanijom, sa juga je od Italije dijeli Jadransko more, a na zapadu su joj susjedi Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Površina: 13.812 km²
Stanovništvo: 620.000
Dužina granica: 614 km
Glavni grad: Podgorica (186.000 stanovnika) – administrativni i ekonomski centar
Prijestonica: Cetinje – istorijski i kulturni centar
Valuta: Euro
Dužina morske obale: 293 km
Broj plaža: 117
Dužina plaža: 52 km
Najduža plaža: Velika plaža (Ulcinj) – 13 km
Najviši vrhovi: Maja Rosit (Prokletije) – 2.524 m, Zla Kolata (Prokletije) – 2534m n.v.; Dobra Kolata (Prokletije)- 2528m v.n.; Bobotov Kuk (Durmitor) -2523 m v.n.
Najveće jezero: Skadarsko jezero
Najdublji kanjon: Tara (1.300 m)
Nacionalni parkovi: Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen, Prokletije
Najveći zaliv: Bokokotorski zaliv
Klima: kontinentalno-mediteranska
Prosječna temperatura vazduha: 27.4 ºC (ljeti)
Maksimalna temperatura mora: 27.1 º C
Prosječan broj sunčanih dana u godini: 240
Kupališna sezona: 180 dana
More: tamno plavo
Providnost mora: 38-56 m
Vremenska zona: GTM +1
Elektro sistem: 220V/50Hz

 

Regije i gradovi

Crna Gora je podijeljenja na tri regije, to su: Primorski region,  Centralni region,  Sjeverni region.

montenegro_presentation

 

 

 

https://www.montenegro.travel/info/istorija-i-tradicija-nova

https://www.montenegro.travel/info/generalne-informacije